Vorstellungen nach Spielzeiten

S p i e l z e i t   1 9 7 9 / 8 0S p i e l z e i t   1 9 8 1 / 8 2S p i e l z e i t   1 9 8 2 / 8 3S p i e l z e i t   1 9 8 3 / 8 4S p i e l z e i t   1 9 8 4 / 8 5S p i e l z e i t   1 9 8 5 / 8 6S p i e l z e i t   1 9 8 6 / 8 7CSCSCSCSCSS p i e l z e i t   1 9 8 7 / 8 8S p i e l z e i t   1 9 8 8 / 8 9S p i e l z e i t   1 9 9 6 / 9 7S p i e l z e i t   2 0 0 3 / 0 4

100 Jahre Stadttheater BielefeldS p i e l z e i t   2 0 0 7 / 0 8